ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.05.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 260л/с, од кои 299л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 39л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Трајко Тарцан

– ул. Рампо Левката

– ул. Бошко Буха

– ул. Тризла

– ул. Кирило Иван Петрович

– ул. Партизански Одреди

– спроти Институт за тутун

Share on facebook
Сподели на Facebook