ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.03.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 284л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 44л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Леце Котески

– ул. Богомилска

– ул. Блага Ружето

– ул. Пенка Котеска

– ул. Киро Ристески – Србинот

– ул. Јоска Јорданоски

– н.м Ореовец

– н.м. Беровци

Share on facebook
Сподели на Facebook