ВОДОСНАБДУВАЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.03.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 298л/с, од кои 247л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 51л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Београдска

– ул. Мечкин Камен

– ул. Ѓорѓи Димитров

– ул. Рампо Левката

– ул. Методија Патчев

– ул. Борка Утот

– ул. Кузман Јосифовски

– н.м. Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook