ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 11.03.2024 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 280л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Мечкин Камен

– ул. Орде Тодороски – Шемко

– ул. Рампо Левката

– ул. Леце Котески

– ул. Ѓорѓи Димитров

– ул. Ладо Лапецот

– ул. Борка Лопач

Share on facebook
Сподели на Facebook