ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.02.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 290л/с, од кои 243л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 47л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Борка Лопач

– ул. Александар Македонски

– ул. Ристе Ристески – Ричко

– ул. 11 ти Октомври

– н.м. Чепигово

– н.м. Кадино село

– н.м. Тројкрсти

Share on facebook
Сподели на Facebook