ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРЕЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.02.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 269л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 29л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Круме Волнароски

– ул. Рајко Жинзифов

– ул. Јане Сандански

– ул. Сотка Ѓорѓиоски (пред фонтана)

– ул. Јоска Јорданоски

– Реон – Собирна

Share on facebook
Сподели на Facebook