ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.02.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 272л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 32л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Оревоечка

– ул. Блага Ружето

– ул. Ѓоре Ѓорески

– ул. Димче Антулески

– ул. Круме Волнароски

Share on facebook
Сподели на Facebook