ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 31.01.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 292л/с, од кои 263л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 29л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Круме Волнароски

– ул. Блага Ружето

– ул. Димитар Влахов

– ул. Мице Козар

–н.м. Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook