ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.01.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 293л/с, од кои 256/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 37л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Реон Типски куќи (Аличаир)

– ул. Кеј 1ви Мај

– ул. Методија Шаторов – Шарло

– ул. 11ти Октомври

– ООУ Добре Јованоски

– ул. Пенка Котеска

– ул. Орде Чопела

– Реон Кишовица

Share on facebook
Сподели на Facebook