ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 04.12.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 308л/с, од кои 260/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 48л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Круме Волнароски

– ул. Кире Гаврилоски

– ул. Ѓорѓи Димитров

– ул. Задарска

– ул. Црна Река

– Реон Сточен пазар

Share on facebook
Сподели на Facebook