ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.12.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 311л/с, од кои 255/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 56л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Кеј 1-ви Мај

– ул. Трајко Николоски

– ул. Борка Талески

– ул. Ѓорѓи Димитров

– ул. Блага Ружето

– ул. Фрушка Гора

– ул. Кузман Јосифовски – Питу

Share on facebook
Сподели на Facebook