ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.10.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 285л/с, од кои 237л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 48л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Струшка

– ул. Ладо Лапецот

– ул. Павел Шатев

– ул. Ѓорѓи Димитров

– ул. Октомвриска

– ул. Круме Беќар

– ул. Петар Ацев

Share on facebook
Сподели на Facebook