ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.09.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 319л/с, од кои 271л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 48л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Вера Циривири

– ул. А. Иваноски – Кусиот

– ул. Цане Коњарец

– ул. Кузман Јосифовски – Питу

– ул. Мице Козар (дуќани пазар)

– н.м. Беровци

– н.м. Кадино село

Share on facebook
Сподели на Facebook