ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.09.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 317л/с, од кои 272л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Пенка Котеска

– ул. Ило Попадинец

– ул. Славеј Планина

– ул. Ј. Грабулоски

– ул. Архимедова

– ул. Митко Цветаноски

– ул. Петар Ацев

– ул. Вера Циривири

Share on facebook
Сподели на Facebook