ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.09.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 320л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 50л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Осоговска

– ул. Дабнички завој

– ул. Илка Присаѓанка

– ул. Јане Сандански

– ул. Цане Илиоски

– ул. Гога Димитриоски

– н.м. Големо Коњари

Share on facebook
Сподели на Facebook