ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.09.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 315л/с, од кои 265л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 50л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Илка Присаѓанка

– ул. Александар Македонски

– ул. Круме Беќар

– ул. Дабнички Завој

– н.м. Кадино Село

– н.м. Ерековци

Share on facebook
Сподели на Facebook