ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 31.08.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 299л/с, од кои 271л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 28л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Круме Волнароски

– ул. Македонска

– ул. Партизанси одреди

– ул. Самоилова – Егејска

– ул. Димо Наредникот

– ул. Октомвриска

– Реон Извори – Пештерица

Share on facebook
Сподели на Facebook