ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 11.08.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 299л/с, од кои 268л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 31л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Рампо Левката

– ул. Круме Јаскоски

– ул. Круме Спиркоски

– ул. Васко Карангелески

– ул. Никола Тесла

– ул. Оревоец – Партизански одреди

Share on facebook
Сподели на Facebook