ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 07.08.2023 (понеделник) со здравствено исправна вода за пиење но со нарушено водоснабдување во високата зона на градот поради интервенција на главен довод.
Вкупната произведена количина на вода е 293л/с, од кои 259л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 34л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Андон Слабејко – кај Тила

– ул. Круме Волнароски

– ул. Димитрије Чуповски

– н.м. Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook