ВОДОСНБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 25.07.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 288л/с, од кои 255л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 33л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Круме Јаскоски

– ул. Киро Пајмакоски

– ул. Мирче Ацев

– ул. Богомилска

– ул. 5та Прилепска Бригада

– ул. Егејска

– ул. М. Шаторов Шарло

Share on facebook
Сподели на Facebook