ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.05.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 221л/с, од кои 170/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 51л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Јоска Јорданоски

– ул. Орде Тодороски Шемко

– ул. Вера Циривири

– ул. Тризла со М. Цветаноски

– ул. Трајко Николоски

– н.м. Големо Коњари

Share on facebook
Сподели на Facebook