ВОДОСНБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.05.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 200/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Бидимаш

– ул. Крагуевачка

– ул. Вера Циривири

– ул. Славеј Планина

– ул. Трајко Николоски

– ул. Партизански Одреди (Типска населба)

Share on facebook
Сподели на Facebook