ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 12.05.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 236л/с, од кои 200/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 36л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Цар Самоил

– ул. Ристе Секирчанец

– Реон ПСОВ

– н.м. Големо Коњари

– ул. Стеван Димески – Ништакот

– ул. Борка Левата

– ул. Орде Тутески

Share on facebook
Сподели на Facebook