ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.04.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 250л/с, од кои 198/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 52л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Кеј 9ти Септември

– ул. Егејска (со К. Јосифовски)

– ул. Гоце Дупјачанец

– Реон Кишовица – Орушица

– н.м. Кадино село

– н.м. Ореовец

Share on facebook
Сподели на Facebook