ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.03.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 281л/с, од кои 236/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Богомилска

– ул. Борка Стеваноски

– ул. Лазо Филипоски

– ул. Вера Циривири

– ул. Орде Чопела

– Реон ПСОВ

Share on facebook
Сподели на Facebook