ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.03.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 306л/с, од кои 259/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 47л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Ердован Шабаноски

– ул. Владо Стојаноски

– ул. Кеј 9ти Септември(кај Гино)

– Реон Поводеници (Хидросистем)

– н.м. Мажучиште

Share on facebook
Сподели на Facebook