ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 10.03.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 297л/с, од кои 258/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 39л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Бистра Планина

– ул. Кеј 9ти Септември

– ул. Орде Чопела (кај земјоделска аптека)

– Реон ПСОВ (Пречистителна станица)

– н.м. Мажучиште

– н.м. Беровци

Share on facebook
Сподели на Facebook