ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 24.01.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 249л/с, од кои 217/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 32л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Кеј 9-ти Септември

– ул. Блаже Иваноски

– ул. Цане Коњарец

– ул. Слобода

– ул. Пенка Котеска

– ул. Тетовска

Share on facebook
Сподели на Facebook