ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.01.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 234/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 36л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Цане Коњарец

– ул. Тетовска

– Реон Пречистителна станица за отпади води (ПСОВ)

Share on facebook
Сподели на Facebook