ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 05.01.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 260л/с, од кои 230/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Цена Џинорозот

– ул. Цане Коњарец

– ул. Тетовска

– ул. Козара

– ул. Јоска Јорданоски

Share on facebook
Сподели на Facebook