ВОДОСНАБДУВАЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.12.2022 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 250л/с, од кои 225/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Браќа Миладиновци

– ул. Беровска

– ул. Цане Коњарец

– ул. Ладо Лапецот

– Реон Точила А3

– Реон Точила под Ф1

Share on facebook
Сподели на Facebook