ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 09.12.2022 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 235/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Цане Коњарец

ул. Дебарца

– ул. Војводинска со ул. Ладо Лапецот

– н.м. Тополчани

Share on facebook
Сподели на Facebook