ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 21.11.2022 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 280л/с, од кои 240/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Вера Циривири

ул. Киро Базеркоски

– ул. Козара

– ул. Цане Коњарец

– Реон Точила Ц3

– н.м. Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook