Поврзаноста на водата и енергијата

Водата и енергијата се секогаш поврзани заедно.
Водата💧 и енергијата⚡️ се природни партнери.
Водата е неопходна за производство на енергија, додека енергијата е неопходна за дистрибуција на вода.
Хидроенергијата, или хидроелектричната енергија, е обновлив извор на енергија, кој генерира енергија преку брана или друга структура за да го промени природниот тек на река или друго водно тело. Постојат многу видови хидроенергетски објекти, иако сите од нив се хранат од кинетичката енергија на водата, додека таа се движи во насока на струјата.
Хидроенергијата користи турбини и генератори за да ја претвори кинетичката енергија во електрична енергија, која потоа оди во електричната мрежа за снабдување домови🏡 и индустрии 🏭.
Share on facebook
Сподели на Facebook