Водата е природата

💦ВОДАТА Е ПРИРОДА – Екосистемите се наоѓаат во срцето на глобалниот воден циклус 🌍
Целата слатка вода зависи од континуираното и здраво функционирање на екосистемите, каде што познавањето на водниот циклус е суштината за постигнување на неговото одржливо управување.
Сепак, повеќето економски модели не ги ценат основните услуги што ги нудат слатководните екосистеми.
Ова води до нестабилно користење на водните ресурси и деградација на екосистемот❗️.
Потребно е да се придвижиме кон одржливи еколошки економски политики, кои ја земаат предвид врската помеѓу еколошките системи. Предизвикот лежи во одржување на корисна рамнотежа помеѓу изградената инфраструктура и природната инфраструктура, како и обезбедување на нивните соодветни услуги.
Одобрувањето на „управување засновано на екосистем“ е клучното осигурување за да се обезбеди долгорочна одржливост на водата💦.
Share on facebook
Сподели на Facebook