„Реконструкција на главен довод од Пашоски ливади до собирна шахта за град Прилеп”

Општина Прилеп продолжува со реализација на проектот за „Реконструкција на главен довод од Пашоски ливади до собирна шахта за град Прилеп”. Директорот на ЈКП ,,Водовод и Канализација” – Прилеп, Игор Гулабоски денес ја посети локацијата и изврши увид во градежните активности околу реализација на проектот.

Денес се изврши последното тестирање на новиот цевковод со дијаметар  DN 300 . На последното тестирање, цевководот беше тестиран со вода, со притисок од 9 бари со што ги задоволи потребните параметри за издржливост на цевководот.

Со ова тестирање се привршуваат градежните работи, кои ќе продолжат во текот на наредниот месец.

Share on facebook
Сподели на Facebook