ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 04.11.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 240л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Илка Присаѓанка
– Гога Димитриоски
– Македонска
– Кеј 9 ти Септември
– н.м.Мажучиште

Share on facebook
Сподели на Facebook