ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.09.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 250л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Београдска
– Пане Талески
– Вера Циривири
– Орде Чопела
– Реон ,,Македонска куќа
– Прекин на водоснабдувањето ќе има и на ул. Пиринска односно потегот од ул.Партизанска до ул.Тризла поради реконструкција на водоводната мрежа.

Share on facebook
Сподели на Facebook