СООПШТЕНИ ДО ГРАЃАНИТЕ


ЈКП ,,Водовод и канализација” – Прилеп одговорно ги одржува објектите кои се во негова сопственост. ЈКП ,,Водовод и канализација” – Прилеп ги замолува граѓаните, објектите кои се во сопственост на водовод а се од интерес за сите ѓраѓани да не се оштетуваат и по нивнтото оштетување да не се користат истите за добивање на ситни политички поени на дневна основа. Во текот на изминатата седмица екипите на ЈКП ,,Водовод и канализација” неколку пати реагираа и извршија чистење на фонтатана пред ,,Комерцијална банка” АД Скопје и фонтаната за пивка вода позади ,,Реклами” но и понатаму одводот на истатате се затнува намерно со тврди материјали и пурпена.

Share on facebook
Сподели на Facebook