ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.08.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 282л/с, од кои 262л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Трајко Николоски
– Орде Чопела
– Савска

Share on facebook
Сподели на Facebook