ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 25.08.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 269л/с, од кои 250л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 19л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Љупчо Марулец
– Три Багреми
– Јоска Јорданоски
– Реон: О.У.,,Кире Гаврилоски
– н.м.Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook