Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Љупчо Марулец”

Целосно е завршена реконструкција на водоводната линија на ул “Љупчо Марулец”. Имено на ул “Љупчо Марулец” старата поцинкована водоводна линија е заменета со  Ф90 во должина од 50 метри, истот така се променети 5 куќни приклучоци. Оваа реконструкција беше потреба поради честите дефекти на истата

Share on facebook
Сподели на Facebook