ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.08.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 276л/с, од кои 260л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 16л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Мирче Ацев
– Р.Ристески -Ричко
– Кеј 9 ти Септември
– Кеј 1 ви Мај
– С.Леково-Извори

Share on facebook
Сподели на Facebook