Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Глигор Прличев”

Целосно е завршена реконструкција на водоводната линија на ул “Глигор Прличев”. Имено на ул “Глигор Прличев” старата водоводна линија полиетилен Ф80 е заменета со полиетиленска Ф90 во должина од 350 метри, истот така се променети 44 куќни приклучоци. Оваа реконструкција беше потреба поради честите дефекти на истата.

Previous
Next
Share on facebook
Сподели на Facebook