ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 04.08.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 392л/с, од кои 272л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Илија Игески
– Димче Антулески
– Пере Темелкоски
– Комитска
– н.м.Кадино село
– н.м.Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook