ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 03.08.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 338л/с, од кои 318л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Ило Попадинец
– Пиринска
– Пере Темелкоски
– Кеј 9 ти Септември

Share on facebook
Сподели на Facebook