ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 318л/с, од кои 283 л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Богомилска
– Кукушка
– 5та Прилепска
– Мире Цилкоски
– Гога Јанкулоски

Share on facebook
Сподели на Facebook