ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 10.06.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 243л/с, од кои 226 л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 17л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Ѓоре Ѓорески (кај Градски Базен)
– Бошко Буха
– К.Јосифоски-Питу
– Реон: Поводеници
– Реон: Медицинско училиште

Share on facebook
Сподели на Facebook