ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.05.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 252л/с, од кои 235 л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 17л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Сотир Димески
– н.м.Големо Коњари
– н.м.Мало Коњари
– н.м.Ерековци
– н.м.Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook