ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.04.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 215л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Поводеници
– Тетовска
– Ладо Лапецот
– Н.М Големо Коњари

Share on facebook
Сподели на Facebook